No. 54 Oregon (4-1), Fresno State (1-1)

Doubles

Match #11
Name / Name (ORE) 0
Name / Name (ORE) 0
Match #21
Name / Name (ORE) 0
Name / Name (ORE) 0
Match #31
Name / Name (ORE) 0
Name / Name (ORE) 0

Order of finish:

Singles

Match #1123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -
Match #2123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -
Match #3123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -
Match #4123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -
Match #5123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -
Match #6123
Name (ORE) - - -
Name (ORE) - - -

Order of finish: